کمپرسور هوا متابو 5 لیتری مدل power 180-5w of

دسته بندی محصول:  کمپرسور هوا

توقف تولید و فروش

کمپرسور هوا متابو 5 لیتری مدل power 180-5w of ، این دستگاه تولید هوا یکی از سبک ترین و حرفه ای ترین دستگاه های موجود در بازار می باشد .


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
50,000,000 - 400,000,000 تومان
بادرو کمپرسور
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 تومان
ابزار طاها
حداقل سفارش  1 عدد
1,500,000 - 3,500,000 تومان
تاسیسات سناتور
حداقل سفارش  1 عدد
4,600,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
380,000 تومان
ابزار طاها
حداقل سفارش  1 عدد
10,500,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
6,400,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
صنایع آب و عمران ایران
حداقل سفارش  1 عدد
2,700,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
2,900,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
6,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ابزار طاها
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
صنایع آب و عمران ایران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
کمپرسور هواسازان آیدین
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
صنایع آب و عمران ایران
حداقل سفارش  1 عدد
3,500,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
کمپرسور هواسازان آیدین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تولیدی صنایع هوای فشرده ایمن


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...