کمپرسور سردخانه آمونیاکی گراسو مدل RC11

دسته بندی محصول:  سردخانه

توقف تولید و فروش

کمپرسور سردخانه آمونیاکی گراسو مدل RC11 سردخانه هلندی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
1,360,000 - 1,400,000 تومان
مهندسی طرح و ساخت دامون
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مهندسی طرح و ساخت دامون
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
سرد ایران ساز
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
نیما تهویه آرا
حداقل سفارش  1 قطعه
3,500,000 - 4,300,000 تومان
مهندسی طرح و ساخت دامون
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
نیما تهویه آرا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
سرد ایران ساز
حداقل سفارش  1 قطعه
45,620,000 - 80,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مهندسی طرح و ساخت دامون
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مهندسی طرح و ساخت دامون
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
نیما تهویه آرا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
نیما تهویه آرا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
استیل وان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
سرد ایران ساز
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مهندسی طرح و ساخت دامون
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
پارس الوند کیان مهر
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
نیما تهویه آرا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
سرد ایران ساز
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
سرد ایران ساز
حداقل سفارش  1 قطعه
18,500,000 - 66,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...