کمپرسور اسکرو

دسته بندی محصول:  کمپرسور هوا

توقف تولید و فروش

کمپرسورهای اسکرو ایمن، بهترین انتخاب برای همه انواع صنایع با کاربردهای مختلف هستند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
1,500,000 - 3,500,000 تومان
تاسیسات سناتور
حداقل سفارش  1
300,000 تومان
ابزار طاها
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ابزار طاها
حداقل سفارش  1
2,900,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1
4,600,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایران بوش ( اسدالهی )
حداقل سفارش  1
6,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع آب و عمران ایران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع آب و عمران ایران
حداقل سفارش  1
6,400,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کمپرسور هواسازان آیدین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع آب و عمران ایران
حداقل سفارش  1
2,500,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع آب و عمران ایران
حداقل سفارش  1
3,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1
2,700,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع آب و عمران ایران
حداقل سفارش  1
10,500,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1
50,000,000 - 400,000,000 تومان
بادرو کمپرسور
حداقل سفارش  1
3,500,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...