کمد بایگانی ریلی

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات اداری

توقف تولید و فروش

کمد بایگانی ریلی از زیر مجموعه های سیستم بایگانی ریلی مکانیکی می باشد که برای نگهداری اسناد و پرونده ها محفظه ای استاندارد و امن می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
6,500,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
35,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
7,000,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
400,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
لاله ماشین
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
نگاشت اندیشان پویا (NAP Co)
حداقل سفارش  1 دستگاه
45,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
55,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
35,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
مهندسی آداک صنعت سنگسر
حداقل سفارش  1 دستگاه
55,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
38,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
تمیز گستر اندیشان
حداقل سفارش  1 دستگاه
45,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
45,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
45,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
30,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
7,500,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...