کماسی بلو شیمیایی آزمایشگاهی115444

Coomassie® Brilliant blue G 250 (C.I. 42655)

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   1,000,000 تومان / گرم

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
کماسی بلو شیمیایی آزمایشگاهی115444کماسی بلو

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
330,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
172,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
251,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
475,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
232,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  120 گرم
480,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  1 گرم
360,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
148,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
335,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
310,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
190,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
300,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
345,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
195,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
287,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
379,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
330,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
155,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
285,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250 گرم
1,300,000 - 1,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
600,000 - 1,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
1,300,000 تومان
حداقل سفارش  2 گرم
2,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
77,000 تومان
حداقل سفارش  2 گرم
1,480,000 تومان
حداقل سفارش  5 گرم
1,750,000 تومان
حداقل سفارش  2 گرم
1,100,000 تومان
حداقل سفارش  25 گرم
1,750,000 تومان
حداقل سفارش  5 گرم
2,700,000 تومان
حداقل سفارش  2 گرم
980,000 تومان
حداقل سفارش  2 گرم
800,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
1,680,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
1,800,000 تومان
حداقل سفارش  250 گرم
800,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
1,100,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
2,400,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...