کلیپس پروفیل ماستیک دار فلنج کانال

دسته بندی محصول:  فلنج ( فلانژ )

توقف تولید و فروش

کلیپس پروفیل ماستیک دار فلنج کانال شرکت بازرگانی آتا صنعت سانا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
پخش فولاد ماهان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
پخش فولاد ماهان
حداقل سفارش  10 متر
20,000 - 20,000,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
پخش فولاد ماهان
حداقل سفارش  8 متر
20,000 - 20,000,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
پخش فولاد ماهان
حداقل سفارش  10 متر
20,000 - 20,000,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  2 متر
35,000 تومان
حداقل سفارش  2 متر
7,500 تومان
حداقل سفارش  2 متر
4,300 تومان
حداقل سفارش  2 متر
12,800 تومان
حداقل سفارش  2 متر
13,500 تومان
حداقل سفارش  2 متر
35,000 تومان
حداقل سفارش  2 متر
25,000 تومان
حداقل سفارش  2 متر
11,500 تومان
حداقل سفارش  2 متر
8,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...