کلیشه ژلاتینی کارتن

دسته بندی محصول:  جعبه بسته بندی

توقف تولید و فروش

این نوع کلیشه با ضخامت 4/7 و5/5 میلیمتری جهت چاپ بر روی انواع کارتن در صنعت فلکسو

محصولات مشابه

حداقل سفارش  100 سانتیمتر
توقف تولید و فروش
صنایع چاپ و بسته بندی آروین
حداقل سفارش  100 سانتیمتر
2,100 - 2,500 تومان
جعبه سازی نقش باغ
حداقل سفارش  100 سانتیمتر
توقف تولید و فروش
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1 سانتیمتر
توقف تولید و فروش
ترسیم آریانیک
حداقل سفارش  100 سانتیمتر
توقف تولید و فروش
صنایع چاپ و بسته بندی آروین
حداقل سفارش  1 سانتیمتر
توقف تولید و فروش
صنایع چاپ و بسته بندی آروین
حداقل سفارش  100 سانتیمتر
توقف تولید و فروش
صنایع چاپ و بسته بندی آروین
حداقل سفارش  1 سانتیمتر
توقف تولید و فروش
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 سانتیمتر
توقف تولید و فروش
صنایع چاپ و بسته بندی آروین
حداقل سفارش  100 سانتیمتر
توقف تولید و فروش
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1000 سانتیمتر
توقف تولید و فروش
صنایع چاپ و بسته بندی آروین
حداقل سفارش  100 سانتیمتر
توقف تولید و فروش
صنایع چاپ و بسته بندی آروین
حداقل سفارش  100 سانتیمتر
توقف تولید و فروش
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1 سانتیمتر
توقف تولید و فروش
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1 سانتیمتر
توقف تولید و فروش
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 سانتیمتر
توقف تولید و فروش
صنایع چاپ و بسته بندی آروین
حداقل سفارش  40 سانتیمتر
توقف تولید و فروش
جعبه سازی نقش باغ
حداقل سفارش  54 سانتیمتر
توقف تولید و فروش
جعبه سازی نقش باغ
حداقل سفارش  100 سانتیمتر
توقف تولید و فروش
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 سانتیمتر
توقف تولید و فروش
صنایع چاپ و بسته بندی آروین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 سانتیمتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سانتیمتر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...