کلیشه ژلاتینی کارتن

دسته بندی محصول:  جعبه بسته بندی

توقف تولید و فروش

این نوع کلیشه با ضخامت 4/7 و5/5 میلیمتری جهت چاپ بر روی انواع کارتن در صنعت فلکسو

محصولات مشابه

حداقل سفارش  100 سانتیمتر
2,620,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 سانتیمتر
850,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1 سانتیمتر
100 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 سانتیمتر
100 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 سانتیمتر
1,920,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 سانتیمتر
1,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1 سانتیمتر
1,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  5000 سانتیمتر
توقف تولید و فروش
فرد مقوا
حداقل سفارش  1 سانتیمتر
1,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 سانتیمتر
19,770,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1 سانتیمتر
100 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 سانتیمتر
3,620,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1 سانتیمتر
توقف تولید و فروش
صنایع چاپ و بسته بندی آروین
حداقل سفارش  100 سانتیمتر
توقف تولید و فروش
جعبه سازی نقش باغ
حداقل سفارش  1 سانتیمتر
1,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 سانتیمتر
3,310,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 سانتیمتر
1,100,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 سانتیمتر
100 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1 سانتیمتر
100 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  60 سانتیمتر
توقف تولید و فروش
جعبه سازی نقش باغ


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 سانتیمتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سانتیمتر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...