کلید اتوماتیک قابل تنظیم MCCB مدل SEM9

دسته بندی محصول:  کنتاکتور برق ( کلید خودکار قطع و وصل )

توقف تولید و فروش

کلید اتوماتیک قابل تنظیم (Moulded Case Circuit Breaker (MCCB ، کلید اتوماتیک قابل تنظیم MCCB مدل SEM9 ارائه شده توسط تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
6,000,000 - 7,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 عدد
1,600,000 - 1,650,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
7,000,000 - 8,500,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 - 4,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 عدد
2,300,000,000 - 2,350,000,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
950,000,000 - 960,000,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
949,000,000 - 950,000,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
850,000 - 1,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 عدد
5,400,000 - 6,300,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 عدد
4,100,000 - 4,150,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
3,700,000 - 3,750,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
11,500,000 - 13,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 عدد
600,000 تومان
آریا سوئیچ
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 - 4,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 عدد
12,000,000 - 14,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 عدد
24,000,000 - 28,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 عدد
2,600,000 - 2,650,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
9,500,000 - 11,500,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 عدد
700,000 تومان
آریا سوئیچ
حداقل سفارش  1 عدد
8,000,000 - 9,000,000 تومان
برسام صنعت دنا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...