کلسیم کلراید دی هیدرات

calcium chloride dihydrate

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

powder, extra pure, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP CA01931000 scharlau CaCl2·2H2O - M=147,02 g/mol - CAS :10035-04-8 - EINECS-No.: 233-140-8 - Melting point: ~ 176 ºC

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
370,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
251,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
220,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
278,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
270,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
1,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
235,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
295,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
215,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
194,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
300,000 - 900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
180,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
2,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
320,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
238,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
336,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
220,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
360,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...