کلرید کلسیم کد مرک :102378

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

کلرید کلسیم کد مرک :1023 کلرید کلسیم 2 آبه در آب بسیار محلول است. کلرید کلسیم در ساخت بتن‌های زودگیر می‌باشد. به این ترتیب که در ساخت این بتن‌ها نقش تسریع کننده را دارد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  100
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
125,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
136,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
131,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
148,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
177,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
127,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
240,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1
124,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
119,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1000
19,000 - 29,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1
110,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
149,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
149,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
152,600 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...