کلرو بنزن 814506 مرک

Chlorobenzene 814506 Merck

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   121,000 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
فروش کلرو بنزن 814506 مرک Chlorobenzene 814506 Merck

محصولات مشابه

حداقل سفارش  100 بسته
550,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
185,000 تومان
آستن فن آور
حداقل سفارش  100 بسته
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
185,000 تومان
آستن فن آور
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  100 بسته
550,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  10 بسته
1,250,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  100 بسته
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  50 بسته
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  2 بسته
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  2 بسته
1,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
1,400,000 - 1,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
1,000,000 - 1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
117,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
200,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
119,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
200,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
129,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
170,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
150,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
170,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
190,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
111,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
172,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
150,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
200,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
107,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
114,500 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
171,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
112,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
290,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
151,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...