کلروفرم 102445 مرک Chloroform

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   4 تومان / ليتر

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
کلوروفرم 102445

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 ليتر
148,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
141,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1 ليتر
102,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 ليتر
40,000 - 50,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 ليتر
140,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
134,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
350,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
180,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
161,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
156,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
188,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
135,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
119,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
119,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  50 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  100 ليتر
300,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  100 ليتر
4 تومان


در حال ارسال اطلاعات...