کف پوش لاستیکی از ضخامت 1mm تا 30mm

دسته بندی محصول:  ورقه های لاستیک

قیمت:   100,000 تومان / متر مربع

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
کف پوش لاستیکی از ضخامت 1mm تا 30mm ورق لاستیکی ضد سایش و ضد اسید از ضخامت 1mm تا 30mm تولید بیتا لاستیک لاستیک سازی بیتا تولید کننده انواع ورقهای لاستیکی ضد سایش و ضد اسید

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 متر مربع
250,000 - 2,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 متر مربع
500,000 - 5,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 متر مربع
100,000 تومان
کیمیا صنعت رادوین بسپار
حداقل سفارش  1 متر مربع
26,000 تومان
کیمیا صنعت رادوین بسپار
حداقل سفارش  20 متر مربع
550,000 - 5,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر مربع
250,000 - 2,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 متر مربع
70,000 تومان
کیمیا صنعت رادوین بسپار
حداقل سفارش  1 متر مربع
400,000 - 4,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر مربع
500,000 - 2,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 متر مربع
60,000 تومان
کیمیا صنعت رادوین بسپار
حداقل سفارش  1 متر مربع
85,000 تومان
کیمیا صنعت رادوین بسپار
حداقل سفارش  1 متر مربع
65,000 تومان
کیمیا صنعت رادوین بسپار
حداقل سفارش  20 متر مربع
300,000 - 3,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 متر مربع
550,000 - 5,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 متر مربع
200,000 تومان
کیمیا صنعت رادوین بسپار
حداقل سفارش  1 متر مربع
50,000 تومان
کیمیا صنعت رادوین بسپار
حداقل سفارش  1 متر مربع
400,000 - 4,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 متر مربع
50,000 تومان
کیمیا صنعت رادوین بسپار
حداقل سفارش  20 متر مربع
250,000 - 5,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر مربع
250,000 - 2,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر مربع
5,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
1,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
5,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
50,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
12,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
25,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
24,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
150,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
5,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
1,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
5,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
5,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
5,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...