کفپوش عایق برق

Electrical insulation flooring | Kimia Sanat

دسته بندی محصول:  ورقه های لاستیک

قیمت:   156,000 تومان / متر

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
کفپوش عایق برق : زمانی که در یک محل نیروی انسانی در مقابل تجهیزات الکتریکی قرار می گیرند، به علت پیشگیری از خطرات احتمالی ناشی از برق گرفتگی و اتصال مدار الکتریکی به زمین به کار می رود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
3,000,000 - 5,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 متر
25,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  10 متر
1,000,000 - 5,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر
250,000 - 2,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر
250,000 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
1,500,000 - 5,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
500,000 - 5,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  10 متر
500,000 - 10,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر
250,000 - 2,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر
550,000 - 5,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 متر
1,000,000 - 5,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 متر
306,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
75,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
257,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
1,306,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
19,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
26,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 متر
122,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر
83,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
1,208,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
93,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
1,503,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
90,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  4 متر
1,010,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
105,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
162,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
55,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
79,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر
121,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...