کفپوش عایق برق کسری

دسته بندی محصول:  سایر کفپوش ها

توقف تولید و فروش

تولید سفارشی عایق الکتریکی با ولتاژ بالا کفپوش عایق برق جهت حفاظت پرسنل در کارگاهها ، نیروگاهها ، اتاق های کنترل ، جلوی تابلوهای برق ،substation ها و غیره در برابر برق گرفتگی استفاده میشود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 متر مربع
230,000 - 330,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 متر مربع
280,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر مربع
45,000 - 250,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  100 متر مربع
55,000 - 225,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  100 متر مربع
65,000 - 235,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 متر مربع
235,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر مربع
100,000 - 360,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر مربع
150,000 - 350,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
ار.اس.پی
حداقل سفارش  1 متر مربع
125,000 - 340,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  100 متر مربع
110,000 - 250,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 متر مربع
230,000 - 330,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر مربع
120,000 - 230,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  100 متر مربع
100,000 - 250,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
کلینیک ساختمانی پارس
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...