کفپوش اپوکسی ماسه ای مدل ESL-100

دسته بندی محصول:  سایر کفپوش ها

قیمت:   40,000 - 200,000 تومان / متر مربع

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
کفپوش اپوکسی ماسه ای پوشش های اپوکسی ماسه ای رایج ترین پوشش های اپوکسی تزئینی است و می توان آنها را برای اضافه کردن لوگو، علامت های تجاری و جزئیات تزئینی به کف استفاده کرد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
دُرمت
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
دُرمت
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
مشاورین پوشش های صنعتی کسری
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
تک دکور
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  5 متر مربع
55,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  12 متر مربع
80,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر مربع
60,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
3,000 - 5,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
2,400,000 - 2,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
600,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
70,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
45,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر مربع
400,000 - 450,000 تومان
حداقل سفارش  4 متر مربع
75,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
320,000 - 380,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
75,000 - 110,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر مربع
27,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
220,000 - 280,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
380,000 - 480,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر مربع
350,000 - 450,000 تومان
حداقل سفارش  50 متر مربع
11,000 - 14,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
100,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر مربع
140,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
300,000 - 450,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...