کفش ورزشی کتانی سالنی اسپیزال - Spezial

دسته بندی محصول:  کفش های ورزشی

توقف تولید و فروش

کفش ورزشی کتانی سالنی اسپیزال - Spezial به منظور فوتبال سالنی تولید شده و از رویه اشبالت و زیره pvc مناسب با دور دوخته شده جهت مقاومت بالا تولید می گردد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  100 جفت
توقف تولید و فروش
کفش تابا
حداقل سفارش  100 جفت
توقف تولید و فروش
کفش تابا
حداقل سفارش  100 جفت
توقف تولید و فروش
کفش تابا
حداقل سفارش  100 جفت
توقف تولید و فروش
کفش تابا
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
فروشگاه اینترنتی کمپو
حداقل سفارش  100 جفت
توقف تولید و فروش
کفش تابا
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
تولیدی کفش لیون
حداقل سفارش  100 جفت
توقف تولید و فروش
کفش تابا
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
هلو مدا
حداقل سفارش  12 جفت
توقف تولید و فروش
آلپ اسپورت
حداقل سفارش  12 جفت
توقف تولید و فروش
آلپ اسپورت
حداقل سفارش  10 جفت
توقف تولید و فروش
آلپ اسپورت


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
15,000 - 16,000 تومان
حداقل سفارش  10 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
15,000 - 16,000 تومان
حداقل سفارش  10 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 جفت
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...