کربن اکتیو، زغال فعال

ACTIVED CARBON

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   50,000 - 75,000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
کربن اکتیو جهت حذف رنگ و کلر آب مورد استفاده قرار میگیرد / شرکت شیمیایی بوعلی سینا وارد کننده کربن اکتیو می باشد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
125,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
131,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
165,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
180,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
179,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
134,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
180,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
145,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
122,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
134,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
104,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
126,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
185,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
157,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
125,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  25 کیلوگرم
100,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
3,900 - 4,500 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
34,000 - 35,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,500,000 - 1,700,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
12,500 - 15,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
80,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
90,000 - 96,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
35,000 - 36,500 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
40,000 - 45,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
25,000 - 29,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
46,000 - 47,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
18,500 - 19,500 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
90,000 - 95,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
48,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش  40 کیلوگرم
4,500 - 7,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
150,000 - 165,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,900,000 - 2,100,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...