کربنات پتاسیم (پتاسیم کربنات)

Potash pearlash

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

کربنات پتاسیم یکی نوع نمک است که در اب انحلال پذیر است این نمک در گذشته به اسم نمک تاتار می نامیدنددر شرکت اکسین شیمی نمگ تاتار ییا کربنات پتاسیم (پتاسیم کربنات) در کیسه های 25 کیلویی عرضه میگردد


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
158,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
195 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
121,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
175,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
168,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
134,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
113,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
2,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,000,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
750,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
134,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
163,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
160,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
126,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...