کراس کات

دسته بندی محصول:  تجهیزات تست کردن ( آزمایش )

توقف تولید و فروش

این ابزار برای ارزیابی چسبندگی پوشش های مختلف استفاده می شود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 تومان
صنایع پیشرو
حداقل سفارش  1 قطعه
28,000,000 تومان
دقت پویای نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بهار دارو پارس
حداقل سفارش  1 قطعه
388,500 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
550,000 - 3,500,000 تومان
هیرسا کیفیت پاسارگاد
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بهار دارو پارس
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بهار دارو پارس
حداقل سفارش  1 قطعه
84,000 تومان
صنایع پیشرو
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بهار دارو پارس
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آرکا صنعت آروین
حداقل سفارش  1 قطعه
3,670,000 - 4,500,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آرکا صنعت آروین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بهار دارو پارس
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بهار دارو پارس
حداقل سفارش  1 قطعه
50,000 تومان
صنایع پیشرو
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تهویه تاسیسات مکش و دهش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آرکا صنعت آروین
حداقل سفارش  1 قطعه
105,000 تومان
صنایع پیشرو
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آرکا صنعت آروین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بهار دارو پارس


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...