کتف بند طبی 21006 SHOULDER SUPPORT

دسته بندی محصول:  تجهیزات فیزیوتراپی و توان بخشی

قیمت:   375,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
کتف بند طبی 21006 SHOULDER SUPPORT فروش با برند WELLCARE برای کاهش دردهای ناشی از آسیب شانه و ساپورت آن.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1
150,000 - 500,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1
0 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1
5,800,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
13,000,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
6,500,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
7,800,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
4,000,000 - 5,300,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
50,000,000 - 60,000,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1
150,000 - 2,200,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1
8,900,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
3,500,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
3,500,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
3,000,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
10,000,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
10,000,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
310,000 تومان
حداقل سفارش  1
646,000 تومان
حداقل سفارش  1
293,000 تومان
حداقل سفارش  1
231,000 تومان
حداقل سفارش  1
129,000 تومان
حداقل سفارش  1
113,000 تومان
حداقل سفارش  1
126,000 تومان
حداقل سفارش  1
869,000 تومان
حداقل سفارش  1
304,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,318,000 تومان
حداقل سفارش  1
244,000 تومان
حداقل سفارش  1
114,000 تومان
حداقل سفارش  1
348,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...