کانکتور نظامی 19 پین سایز 22

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات الکتریکی

قیمت:   10,000 - 50,000 تومان / جفت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
کانکتور نظامی 19 پین سایز 22 MS3102A 22-14PN+MS3106A 22-14SN مشخصات فنی Male , 19 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 22 female, 19 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 22


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 جفت
8,000,000 - 10,000,000 تومان
نیرونوین
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 جفت
8,000,000 - 10,000,000 تومان
نیرونوین
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 جفت
200,000 - 300,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 جفت
273,000 تومان
فن پویا - اطلس پویا الکتریک
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 جفت
200,000 - 300,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 جفت
609,000 تومان
فن پویا - اطلس پویا الکتریک
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک


محصولات دیگر این تامین کنندهدر حال ارسال اطلاعات...