کانکتور نری 72پین+زمین خانواده Revos DD پین مدل 73.810.7253.0

Heavy duty connectors 13

دسته بندی محصول:  سایر کانکتور ها و سر سیم ها

قیمت:   4,366,000 - 4,491,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
کانکتور نری 72پین+زمین خانواده Revos DD پین مدل 73.810.7253.0کانکتور سنگین مربعی، نری 72 پین + زمین، 250 ولت، 10 آمپر، خاکستری، درجه حرارت (-40⁰C….. +120⁰C)

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آژند کاوش ساعی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آژند کاوش ساعی
حداقل سفارش  1 عدد
3,936,000 - 4,048,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
3,788,000 - 3,896,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,071,000 - 1,102,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 1,028,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
46,000 - 47,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
2,032,000 - 2,090,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
761,000 - 782,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
847,000 - 872,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,152,000 - 1,185,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
56,000 - 57,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
354,000 - 364,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,503,000 - 1,546,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
877,000 - 902,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
751,000 - 772,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,359,000 - 1,398,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
46,000 - 47,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
2,690,000 - 2,767,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
3,058,000 - 3,146,000 تومان
شایراد صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
1,953,000 - 2,009,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
985,000 - 1,014,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
324,500 - 333,720 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,699,200 - 3,804,840 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,292,000 - 3,387,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
566,000 - 582,120 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
449,000 - 461,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
587,000 - 603,720 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
343,400 - 353,160 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,094,000 - 4,211,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
698,300 - 718,200 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
177,500 - 182,520 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,803,000 - 8,026,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,191,000 - 1,225,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
549,000 - 565,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
57,879,000 - 59,533,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
879,000 - 904,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
678,000 - 697,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
612,200 - 629,640 تومان


در حال ارسال اطلاعات...