کانکتور نری 3/3/6 پین + زمین خانواده Revos Power مدل 72.213.1253.0

Heavy duty connector 42

دسته بندی محصول:  سایر کانکتور ها و سر سیم ها

قیمت:   4,094,000 - 4,211,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
"کانکتور سنگین مربعی، نری 3/3/6 پین + زمین، ولتاژ فاز به نول 400 ولت و ولتاژ فاز به فاز 690 ولت و ولتاژ فاز به نول 400 ولت و ولتاژ فاز به فاز 690 ولت،3 پین 100 آمپر، 3 پین 40 آمپر، 6 پین 16 آمپر

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آژند کاوش ساعی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آژند کاوش ساعی
حداقل سفارش  1 عدد
840,000 - 864,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
265,000 - 272,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
2,030,000 - 2,088,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
2,393,000 - 2,461,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,218,000 - 1,253,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
624,000 - 641,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,128,000 - 1,161,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
868,000 - 893,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,270,000 - 1,306,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
879,000 - 904,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,574,000 - 1,619,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
840,000 - 864,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
724,000 - 745,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
942,000 - 969,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,696,000 - 1,744,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
53,000 - 55,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,622,000 - 1,669,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,260,000 - 1,296,000 تومان
شایراد صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
1,953,000 - 2,009,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
985,000 - 1,014,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
324,500 - 333,720 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,699,200 - 3,804,840 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,292,000 - 3,387,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
566,000 - 582,120 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
449,000 - 461,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
587,000 - 603,720 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
343,400 - 353,160 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
698,300 - 718,200 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
177,500 - 182,520 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,803,000 - 8,026,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,191,000 - 1,225,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
549,000 - 565,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
57,879,000 - 59,533,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
879,000 - 904,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
678,000 - 697,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
612,200 - 629,640 تومان


در حال ارسال اطلاعات...