کانکتور نری 10پین+زمین خانواده Revos EE مدل 70.810.1056.0

Wieland connector 15

دسته بندی محصول:  سایر کانکتور ها و سر سیم ها

قیمت:   1,116,000 - 1,148,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
کانکتور نری 10پین+زمین خانواده Revos EE مدل 70.810.1056.0کانکتور سنگین مربعی، نری 10 پین + زمین، 500 ولت، 16 آمپر، خاکستری، درجه حرارت (-40⁰C….. +120⁰C)

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آژند کاوش ساعی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آژند کاوش ساعی
حداقل سفارش  1 عدد
13,444,000 - 13,828,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,199,000 - 1,233,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
2,307,000 - 2,373,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
586,000 - 603,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
875,000 - 900,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
557,000 - 572,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
476,000 - 489,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
3,073,000 - 3,160,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
265,000 - 272,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 1,028,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,032,000 - 1,062,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
657,000 - 676,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
9,738,000 - 10,016,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,157,000 - 1,190,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
908,000 - 934,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,628,000 - 1,675,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
2,044,000 - 2,102,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
13,444,000 - 13,828,000 تومان
شایراد صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
1,953,000 - 2,009,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
985,000 - 1,014,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
324,500 - 333,720 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,699,200 - 3,804,840 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,292,000 - 3,387,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
566,000 - 582,120 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
449,000 - 461,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
587,000 - 603,720 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
343,400 - 353,160 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,094,000 - 4,211,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
698,300 - 718,200 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
177,500 - 182,520 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,803,000 - 8,026,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,191,000 - 1,225,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
549,000 - 565,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
57,879,000 - 59,533,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
879,000 - 904,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
678,000 - 697,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
612,200 - 629,640 تومان


در حال ارسال اطلاعات...