کانکتور مادگی 6پین+زمین خانواده Revos Power مدل 70.200.0653.0

70.200.0653.0 FEMALE INSERTPOW BUS 6 6,0 40 AG

دسته بندی محصول:  سایر کانکتور ها و سر سیم ها

قیمت:   1,350,000 - 1,380,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
کانکتور مادگی 6پین+زمین خانواده Revos Power مدل 70.200.0653.0کانکتور سنگین مربعی، مادگی 6 پین + زمین، 400 ولت، 35 آمپر، خاکستری، درجه حرارت (-40⁰C….. +120⁰C)

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آژند کاوش ساعی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آژند کاوش ساعی
حداقل سفارش  1 عدد
1,001,110 - 1,100,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
470,000 - 520,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,628,000 - 1,675,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
754,000 - 775,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
588,000 - 604,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
670,000 - 720,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
9,000,000 - 9,050,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,200,000 - 1,250,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,243,000 - 1,278,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
430,000 - 500,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
350,000 - 380,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
829,000 - 850,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,072,000 - 1,103,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
638,000 - 656,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
578,000 - 595,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
470,000 - 490,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
520,000 - 650,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
588,000 - 604,000 تومان
شایراد صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
850,000 - 950,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
830,000 - 850,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
430,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
219,000 - 220,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
350,000 - 370,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,650,000 - 1,700,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
670,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
400,000 - 450,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 360,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
295,000 - 320,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,420,000 - 1,480,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
895,000 - 900,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
520,000 - 550,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,400,000 - 4,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
950,000 - 970,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,200,000 - 1,250,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
620,000 - 670,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
600,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
650,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
530,000 - 580,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...