کانکتور مادگی 4/8 پین + زمین خانواده Revos Power مدل 72.206.1253.0

Heavy duty connector 45

دسته بندی محصول:  سایر کانکتور ها و سر سیم ها

قیمت:   3,812,000 - 3,921,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
کانکتور مادگی 4/8 پین + زمین خانواده Revos Power مدل 72.206.1253.0کانکتور سنگین مربعی، مادگی 4/8 پین + زمین، 400 ولت، 4 پین 80 آمپر و 8 پین 16 آمپر، خاکستری، درجه حرارت (-40⁰C….. +120⁰C)

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آژند کاوش ساعی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آژند کاوش ساعی
حداقل سفارش  1 عدد
39,070,000 - 40,186,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,646,000 - 1,693,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
985,000 - 1,014,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
4,933,000 - 5,074,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,712,000 - 1,761,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
2,916,000 - 3,000,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
979,000 - 1,007,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
2,853,000 - 2,934,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
3,058,000 - 3,146,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
413,000 - 425,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
10,269,000 - 10,563,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
985,000 - 1,014,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
761,000 - 782,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
823,000 - 846,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,380,000 - 1,419,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
638,000 - 656,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
879,000 - 904,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
588,000 - 604,000 تومان
شایراد صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
1,953,000 - 2,009,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
985,000 - 1,014,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
324,500 - 333,720 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,699,200 - 3,804,840 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,292,000 - 3,387,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
566,000 - 582,120 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
449,000 - 461,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
587,000 - 603,720 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
343,400 - 353,160 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,094,000 - 4,211,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
698,300 - 718,200 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
177,500 - 182,520 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,803,000 - 8,026,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,191,000 - 1,225,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
549,000 - 565,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
57,879,000 - 59,533,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
879,000 - 904,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
678,000 - 697,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
612,200 - 629,640 تومان


در حال ارسال اطلاعات...