کانکتور مادگی 4/8 پین + زمین خانواده Revos Power مدل 72.206.1253.0

دسته بندی محصول:  سایر کانکتور ها و سر سیم ها

قیمت:   1,192,900 - 1,500,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
کانکتور مادگی 4/8 پین + زمین خانواده Revos Power مدل 72.206.1253.0 کانکتور سنگین مربعی، مادگی 4/8 پین + زمین، 400 ولت، 4 پین 80 آمپر و 8 پین 16 آمپر، خاکستری، درجه حرارت (-40⁰C….. +120⁰C)


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آژند کاوش ساعی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آژند کاوش ساعی
حداقل سفارش  1 قطعه
380,000 - 700,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
783,600 - 800,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
783,600 - 800,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
268,600 - 568,600 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
734,220 - 850,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 1,000,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
638,500 - 700,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
712,460 - 800,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
667,790 - 677,790 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
244,240 - 300,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
839,730 - 1,000,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
25,000 - 350,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
600,000 - 1,000,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
653,500 - 693,500 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
260,000 - 360,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 - 500,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
500,000 - 1,000,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
500,000 - 1,000,000 تومان
شایراد صنعت


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
17,000,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
3,300,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
550,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
84,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
80,000,000 - 120,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
60,000,000 - 80,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
84,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
45,000,000 - 60,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
20,000,000 - 250,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
5,000,000 - 50,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
45,000,000 - 60,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
5,000,000 - 50,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
5,000,000 - 50,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
5,000,000 - 7,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
45,000,000 - 60,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
500,000 - 25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
60,000,000 - 70,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,700,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000,000 - 15,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...