کانوایر بلت (conveyor belt)

دسته بندی محصول:  تسمه انتقال نیرو

توقف تولید و فروش

شرکت کهربا گستر وارد کننده انواع تسمه نقاله از کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکایی می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
3,800,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  5
16,500 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1
40,000 تومان
بازرگانی تسمه فلاح
حداقل سفارش  1
26,000 تومان
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  1
173,000 تومان
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  1
150,500 تومان
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  3
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1
119,500 تومان
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  4
65,000 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1
4,000,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1
142,000 تومان
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  1
111,500 تومان
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  1
95,500 تومان
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  2
36,000 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1
34,000 تومان
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  1
127,500 تومان
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  1
25,500 تومان
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  1
115,500 تومان
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  1
62,000 تومان
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  1
115,500 تومان
فروشگاه لوازم یدکی خادم


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...