کانال پلی اورتان پیش عایق 20 میلی متر

Pre-insulated polyurethane channel 20 mm

دسته بندی محصول:  لاستیک پلی اورتان

قیمت:   140,000 تومان / متر مربع

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین ،   چک
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
کانال پلی اورتان پیش عایق ضخامت 20 میلیمتر با روکش آلومینیوم 80 میکرون پوشیده شده


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
توان پلیمر آریا
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
توان پلیمر آریا
حداقل سفارش  1 متر مربع
10,000 - 40,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر مربع
10,000 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر مربع
10,000 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
توان پلیمر آریا
حداقل سفارش  1 متر مربع
10,000 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر مربع
1,000 - 500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
توان پلیمر آریا
حداقل سفارش  1 متر مربع
10,000 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
توان پلیمر آریا
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
توان پلیمر آریا
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
توان پلیمر آریا
حداقل سفارش  1 متر مربع
10,000 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر مربع
5,000 - 50,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر مربع
10,000 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
توان پلیمر آریا
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
توان پلیمر آریا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  2 متر مربع
35,000 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
7,500 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
4,300 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
12,800 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
13,500 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
35,000 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
25,000 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
11,500 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
8,000 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
20,900 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
109,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
526,000 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
36,000 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
49,400 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
22,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...