کانال تخلیه آب یلماز ( YILMAZ )

دسته بندی محصول:  سایر ماشین آلات ساختمانی

توقف تولید و فروش

کانال تخلیه آب یلماز ( YILMAZ ) کانال تخلیه آب یلماز این محصول توسط شرکت درنا ماشین ایرانیان ارائه می گردد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
ماهان صنعت آذران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فن آب گستر البرز
حداقل سفارش  5 دستگاه
توقف تولید و فروش
ایران موتور
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
کاوش ماشین صنعت ایرانیان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
کاوش ماشین صنعت ایرانیان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
کاوش ماشین صنعت ایرانیان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
کاوش ماشین صنعت ایرانیان
حداقل سفارش  1 دستگاه
15,000,000 - 19,000,000 تومان
پایدار صنعت کارا ایرانیان
حداقل سفارش  10 دستگاه
توقف تولید و فروش
ایران موتور
حداقل سفارش  1 دستگاه
95,000,000 تومان
ساغر گستر
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 تومان
هیرسا کیفیت پاسارگاد
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,000,000 - 20,000,000 تومان
پارسیان ماشین سازان تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,000,000 - 20,000,000 تومان
پارسیان ماشین سازان تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000 تومان
هیرسا کیفیت پاسارگاد
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,000,000 - 20,000,000 تومان
پارسیان ماشین سازان تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 تومان
هیرسا کیفیت پاسارگاد
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 تومان
هیرسا کیفیت پاسارگاد
حداقل سفارش  15 دستگاه
توقف تولید و فروش
ایران موتور
حداقل سفارش  1 دستگاه
50,000,000 تومان
ساغر گستر
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
کاوش ماشین صنعت ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...