کاغذ PH مرک

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

فروش کاغذph مرک و کلیه مواد شیمیایی آزمابشگاهی ، حلال های شیمیایی ، حلالهای دوتره ، تیترازول ها ، مواد شیمیایی صنعتی و ظروف تفلونی میناتجهیز آریا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
350,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
158,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
146,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
270,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
315,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
260,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
147,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
211,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
228,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
360,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
192,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
180,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
195,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
190,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
185,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
360,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
480,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
190,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
229,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
380,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100
1,200,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100
900,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,800,000 تومان
حداقل سفارش  250
2,200,000 تومان
حداقل سفارش  250
1,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
900,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100
1,100,000 تومان
حداقل سفارش  100
1,100,000 تومان
حداقل سفارش  25
1,200,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2
750,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,300,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,200,000 تومان
حداقل سفارش  5
2,300,000 تومان
حداقل سفارش  25
1,800,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...