کاغذ رول کاربن لس CFB صورتی

دسته بندی محصول:  کاغد خود کپی / بدون کاربن ( کاربن لس )

قیمت:   27,500 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
دومین نسخه در یک ست کاغذ کاربن لس

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
کاغذ حساس نمابر مهر
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
235 تومان
تهران پیوند
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
490 تومان
تهران پیوند
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
27,500 تومان
تهران پیوند
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
490 تومان
تهران پیوند
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
205 تومان
تهران پیوند
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
27,500 تومان
تهران پیوند
حداقل سفارش  199 کیلوگرم
205 تومان
تهران پیوند
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
240 تومان
تهران پیوند
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
600 تومان
تهران پیوند
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
235 تومان
تهران پیوند
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
27,500 تومان
تهران پیوند
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
600 تومان
تهران پیوند
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
205 تومان
تهران پیوند
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
490 تومان
تهران پیوند
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
490 تومان
تهران پیوند
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
600 تومان
تهران پیوند
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
240 تومان
تهران پیوند
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
490 تومان
تهران پیوند
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
27,500 تومان
تهران پیوند


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  500 کیلوگرم
490 تومان
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
27,500 تومان
حداقل سفارش  199 کیلوگرم
205 تومان
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
27,500 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
600 تومان
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
27,500 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
600 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
205 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
600 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
600 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
490 تومان
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
27,500 تومان
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
600 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
490 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
205 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
490 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
235 تومان
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
27,500 تومان
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
240 تومان


در حال ارسال اطلاعات...