کارواش خانگی پرتابل تکفاز مدل APW-VG-150P

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

کارواش خانگی تکفاز مدل APW-VG-150P ساخت ANLU دارای قرقره شیلنگ جمع کن 5 متر شیلنگ فشار قوی لانس با خروجی قابل تنظیم قطع کن اتوماتیک فرچه شستشو ارائه شده توسط شرکت صنعتی آ.ام.سی


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کارتن
10,550,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 کارتن
10,930,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 کارتن
7,300,000 - 7,800,000 تومان
چین لودر
حداقل سفارش  1 کارتن
1,860,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 کارتن
35,990,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 کارتن
86,820,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 کارتن
82,890,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 کارتن
7,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 کارتن
6,450,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 کارتن
17,880,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 کارتن
23,790,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 کارتن
6,820,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 کارتن
18,560,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 کارتن
83,490,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 کارتن
143,830,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...