کارل فیشر مدل Titrator Compact C10SX ساخت Mettler Toledo

Mettler Toledo karl-fischer Titrator Compact C10SX 3

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   60,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
تیتراسیون دستگاه کارل فیشر روش کلاسیک تیتراسیون در شیمی تجزیه به شمار می رود

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
160,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
999,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
366,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
120,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  20
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
طراحی و تجهیز رادیان نوآور
حداقل سفارش  1
595,000 - 2,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
419,800 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
320,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
19,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
طراحی و تجهیز رادیان نوآور
حداقل سفارش  1
100,000,000 تومان
فرادید آداک گستران
حداقل سفارش  1
1,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
510,800 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
279,700 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
570,000,000 تومان
طیف آزما طب
حداقل سفارش  1
220,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
412,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کنندهدر حال ارسال اطلاعات...