کارل فیشر تیتراتور کمپانی Metrohm سوئیس

Metrohm Karl Fischer

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   1,000 - 2,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
شرکت پارس طب نوین با بیش از 30 سال سابقه آمادگی خود را جهت ارائه دستگاه کارل فیشر تیتراتور کمپانی Metrohm سوئیس اعلام می دارد.همچنین پشتیبانی و تعمیرات محصول فوق برعهده پارس طب نوین می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
575,000 - 2,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
205,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
66,130 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
96,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
طراحی و تجهیز رادیان نوآور
حداقل سفارش  1 قطعه
256,400 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
460,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
299,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
280,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
18,800 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
389,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
380,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
383,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
طراحی و تجهیز رادیان نوآور
حداقل سفارش  1 قطعه
28,200 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
8,850,000 - 19,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
900,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
15,150 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
388,500 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
70,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
70,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
110,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
130,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
110,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
130,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
130,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
80,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
370,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...