کارت ایزولاتور AC مدل KDC-220 کوشا الکترونیک البرز

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات الکتریکی

توقف تولید و فروش

کارت ایزولاتور AC مدل KDC-220 کوشا الکترونیک البرز | جایگزین رله برد 220 ولت | ایزوله نوری تا 2000 ولت | امکان اتصال ولتاژ 220 ولت تکفاز به تجهیزاتی نظیر PLC


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
2,570,400 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,398,600 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
15,000,000 - 25,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
3,549,200 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
4,271,400 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
4,833,600 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
6,313,600 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,564,900 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
4,848,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 200,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
3,454,900 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
2,585,500 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,844,600 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
2,419,200 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
6,040,400 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
5,471,600 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,398,600 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
6,085,800 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,345,700 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
2,581,400 تومان
شایراد صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
35,000 - 239,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
18,000 - 27,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
42,000 - 318,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
47,000 - 182,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
23,000 - 29,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
27,000 - 102,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
42,000 - 318,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
56,000 - 220,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
40,000 - 155,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...