کارت الکترونیکی NF

دسته بندی محصول:  سایر لوازم و تجهیزات الکترونیکی

قیمت:   11,000,000 - 20,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
از برد های سیستم (spc2h (stationary power control می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کاوش رایانه گیل
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پلی تکنیک
حداقل سفارش  10
180,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کانون الکترونیک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پلی تکنیک
حداقل سفارش  1
270,000 - 1,470,000 تومان
کوشیاران کار و اندیشه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پلی تکنیک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پلی تکنیک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پلی تکنیک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پلی تکنیک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کاوش رایانه گیل
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پلی تکنیک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پلی تکنیک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پلی تکنیک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پلی تکنیک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کاوش رایانه گیل
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کاوش رایانه گیل
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پلی تکنیک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پلی تکنیک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کاوش رایانه گیل


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
110,000 - 250,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 12,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
100,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000,000 - 400,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
130,000 - 250,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
14,000,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
25,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
22,000,000 - 26,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
16,000,000 - 22,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
40,000,000 - 45,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 60,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
18,000,000 - 25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
25,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
6,000,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
9,000,000 - 13,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
12,000,000 - 16,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
8,000,000 - 15,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
150,000 - 250,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...