کارتن 5 لایه لمینیتی و صادراتی

دسته بندی محصول:  جعبه بسته بندی

توقف تولید و فروش

تولید کارتن 5 لایه لمینیتی (5لایه - پنج لایه) جهت بسته بندی انواع کالاهای تولید شده در صنایع مختلف

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 کارتن
1,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 کارتن
3,310,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1 کارتن
100 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 کارتن
100 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  20 کارتن
توقف تولید و فروش
جعبه سازی نقش باغ
حداقل سفارش  100 کارتن
2,620,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 کارتن
توقف تولید و فروش
صنایع چاپ و بسته بندی آروین
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 کارتن
1,920,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1 کارتن
100 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1 کارتن
100 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
کانون تبلیغاتی کاویا
حداقل سفارش  100 کارتن
850,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 کارتن
3,620,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 کارتن
100 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 کارتن
توقف تولید و فروش
صنایع چاپ و بسته بندی آروین
حداقل سفارش  100 کارتن
19,770,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 کارتن
1,100,000 تومان
غزل ترسیم


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  5000 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5000 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5000 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5000 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5000 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5000 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5000 کارتن
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...