کارتن 3 لایه بسته بندی مواد غذایی

دسته بندی محصول:  جعبه بسته بندی

توقف تولید و فروش

تولید انواع کارتن 3 لایه رویه سفید و قهوه ای جهت بسته بندی در مواد غذایی یک تا چهار رنگ چاپ، 3لایه و پنج لایه کارتن اهواز

محصولات مشابه

حداقل سفارش  100 کارتن
100 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 کارتن
1,920,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 کارتن
1,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 کارتن
2,620,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  2500 کارتن
18,000 تومان
ورق پلاست ارومیه
حداقل سفارش  1 کارتن
100 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 کارتن
3,620,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  2000 کارتن
28,700 تومان
ورق پلاست ارومیه
حداقل سفارش  1 کارتن
100 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 کارتن
1,100,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  2000 کارتن
34,200 تومان
ورق پلاست ارومیه
حداقل سفارش  100 کارتن
3,310,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1 کارتن
100 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 کارتن
100 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 کارتن
850,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  2000 کارتن
23,300 تومان
ورق پلاست ارومیه
حداقل سفارش  2000 کارتن
18,500 تومان
ورق پلاست ارومیه


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  5000 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5000 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5000 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5000 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5000 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5000 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5000 کارتن
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...