کارتن 12 عددی پرمترین بهداشتی 25 درصد امولسیون

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی خانگی

توقف تولید و فروش

پرمترین بهداشتی حشره کشی تماسی و گوارشی با خاصیت دورکنندگی بالا می باشد. این سم قابل حل در آب بوده و بوسیله دستگاه سم پاش سمپاشی میگردد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  250 کارتن
30,000 - 35,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
اکسین شیمی توس
حداقل سفارش  1 کارتن
6,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کارتن
143,900 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کارتن
18,300 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کارتن
35,000 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کارتن
202,800 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کارتن
78,400 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کارتن
17,500 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کارتن
25,500 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کارتن
420,000 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کارتن
19,700 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کارتن
222,500 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کارتن
18,500 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کارتن
14,500 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کارتن
14,500 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  2 کارتن
14,300 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
143,900 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
222,500 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
78,400 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
35,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
18,300 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
420,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
202,800 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
16,900 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
42,500 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
17,500 تومان


در حال ارسال اطلاعات...