کابل HDMI

دسته بندی محصول:  کابل صوتی و تصویری

توقف تولید و فروش

HDMI اولین و تنها رابط تجاری برای انتقال غیر فشرده همزمان تصویر و صدا به صورت دیجیتال است . در متراژ 1.5 و 5 متری

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
69,000 تومان
شبکه البرز
حداقل سفارش  1
80,000 تومان
شبکه البرز
حداقل سفارش  1
107,000 تومان
شبکه البرز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فروشگاه فرهاد
حداقل سفارش  1
900,000 تومان
مرکز صوتی شهید حوزان
حداقل سفارش  1
0 تومان
صنعت تجارت ویسمن
حداقل سفارش  1
558,000 تومان
شبکه البرز
حداقل سفارش  1
131,000 تومان
شبکه البرز
حداقل سفارش  1
362,000 تومان
شبکه البرز
حداقل سفارش  1
263,000 تومان
شبکه البرز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
شبکه البرز
حداقل سفارش  1
1,328,000 تومان
شبکه البرز
حداقل سفارش  1
508,000 تومان
شبکه البرز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فروشگاه فرهاد
حداقل سفارش  1
543,000 تومان
شبکه البرز
حداقل سفارش  1
621,000 تومان
شبکه البرز
حداقل سفارش  1
1,900,000 تومان
مرکز صوتی شهید حوزان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فروشگاه فرهاد
حداقل سفارش  1
900,000 تومان
مرکز صوتی شهید حوزان
حداقل سفارش  1
85,000 تومان
شبکه البرز


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  4
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  4
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  4
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...