کابل میکروفن سیلور 100 یارد

دسته بندی محصول:  کابل های ارتباطی

توقف تولید و فروش

کابل میکروفن سیلور 100 یارد ، برای اتصال میکروفن به آمپلی فایر از طریق فیش از این کابل استفاده می شود. 100 یارد طول دارد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 رول
250,000 - 550,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
مهندسی توسعه ارتباطات و فناوری پارس نیوساد
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
ارتباطات شبکه هزاره پویا
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
تهران پروژکتور
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
تهران پروژکتور
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
مهندسی توسعه ارتباطات و فناوری پارس نیوساد
حداقل سفارش  10 رول
توقف تولید و فروش
افق ارتباطات موج گستر


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
475,000 تومان
حداقل سفارش  1 رول
220,000 تومان
حداقل سفارش  1 رول
122,000 تومان
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
40,000 تومان
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
40,000 تومان
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
40,000 تومان
حداقل سفارش  1 رول
1,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 رول
435,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...