کابل افشان مسی سایز 1*3

دسته بندی محصول:  سایر سیم ، کابل و اتصالات کابل

توقف تولید و فروش

کابل افشان مسی سایز 1*3-انواع محصولات کابل افشان از 2 رشته تا 5 رشته

محصولات مشابه

حداقل سفارش  100 متر
1,477,678 تومان
البرز الکتریک نور
حداقل سفارش  100 متر
848,214 تومان
البرز الکتریک نور
حداقل سفارش  100 متر
508,928 تومان
البرز الکتریک نور
حداقل سفارش  100 متر
881,250 تومان
البرز الکتریک نور
حداقل سفارش  100 متر
1,598,214 تومان
البرز الکتریک نور
حداقل سفارش  100 متر
252,678 تومان
البرز الکتریک نور
حداقل سفارش  100 متر
464,732 تومان
البرز الکتریک نور
حداقل سفارش  100 متر
5,205,357 تومان
البرز الکتریک نور
حداقل سفارش  100 متر
2,486,607 تومان
البرز الکتریک نور
حداقل سفارش  100 متر
7,241,071 تومان
البرز الکتریک نور
حداقل سفارش  100 متر
1,386,607 تومان
البرز الکتریک نور
حداقل سفارش  100 متر
562,500 تومان
البرز الکتریک نور
حداقل سفارش  100 متر
1,113,392 تومان
البرز الکتریک نور
حداقل سفارش  100 متر
938,392 تومان
البرز الکتریک نور
حداقل سفارش  100 متر
497,678 تومان
البرز الکتریک نور
حداقل سفارش  100 متر
104,821 تومان
البرز الکتریک نور
حداقل سفارش  100 متر
1,031,250 تومان
البرز الکتریک نور
حداقل سفارش  100 متر
1,607,142 تومان
البرز الکتریک نور
حداقل سفارش  100 متر
4,026,785 تومان
البرز الکتریک نور
حداقل سفارش  100 متر
385,714 تومان
البرز الکتریک نور


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5000 متر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...