ژل کاهنده مقاومت زمین

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات الکتریکی

قیمت:   200,000 - 400,000 تومان / ليتر

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
ژل کاهنده مقاومت زمین محصولی کاملا ایرانی است ارائه توسط شرکت انرژی الکترونیک ایران

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 ليتر
1,200,000 تومان
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 ليتر
1,200,000 - 1,300,000 تومان
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 ليتر
8,000,000 - 10,000,000 تومان
نیرونوین
حداقل سفارش  1 ليتر
3,500,000 - 4,700,000 تومان
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 ليتر
300,000 - 400,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 ليتر
330,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 ليتر
200,000 - 300,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 ليتر
927,840 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 ليتر
1,500,000 تومان
آریا سوئیچ
حداقل سفارش  1 ليتر
10,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 ليتر
10,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 ليتر
10,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 ليتر
10,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 ليتر
4,500,000 - 5,600,000 تومان
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  10 ليتر
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 ليتر
15,120,000 - 80,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
84,100,000 - 98,100,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
50,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
50,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
50,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
50,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
50,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
50,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
50,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
14,210,000 - 51,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
50,000,000 - 99,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
50,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
50,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
400,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
99,910,000 - 111,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
50,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
50,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
63,100,000 - 72,100,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
50,000,000 - 99,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...