ژل پزشکی لوبریکانت (LUBRICATING JELLY)

دسته بندی محصول:  مواد مصرفی پزشکی

توقف تولید و فروش

ژل پزشکی لوبریکانت (LUBRICATING JELLY) با خاصیت روان ساز و با ویژگی سیستوسکوپی و الکتروکاردیوگرافی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
1,600 تومان
کاوش آزما
حداقل سفارش  1 عدد
700,000 - 750,000 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 - 5,000,000 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1 عدد
400,000 - 450,000 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1 عدد
35,000 تومان
پوشین طب کیمیای البرز
حداقل سفارش  100 عدد
3,000 - 4,000 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
سینا پارس آریا
حداقل سفارش  1 عدد
27,000 تومان
پوشین طب کیمیای البرز
حداقل سفارش  1 عدد
70,000 تومان
پوشین طب کیمیای البرز
حداقل سفارش  500 عدد
1,000 - 2,500 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  100 عدد
3,500 - 4,000 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  100 عدد
3,000 - 4,000 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  100 عدد
3,500 - 4,000 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1 عدد
30,000 تومان
پوشین طب کیمیای البرز
حداقل سفارش  1 عدد
700,000 - 750,000 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1 عدد
50,000 تومان
پوشین طب کیمیای البرز
حداقل سفارش  10 عدد
7,000 تومان
تجهیز طب سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
600,000 - 650,000 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  250 عدد
3,000 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1 عدد
32,000 تومان
پوشین طب کیمیای البرز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...