ژل پزشکی لوبریکانت (LUBRICATING JELLY)

دسته بندی محصول:  مواد مصرفی پزشکی

توقف تولید و فروش

ژل پزشکی لوبریکانت (LUBRICATING JELLY) با خاصیت روان ساز و با ویژگی سیستوسکوپی و الکتروکاردیوگرافی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
28,000 تومان
پوشین طب کیمیای البرز
حداقل سفارش  1 عدد
450,000 - 500,000 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1 عدد
800,000 - 850,000 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1 عدد
30,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 عدد
196,000 - 950,000 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1 عدد
400,000 - 450,000 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1 عدد
5,000 تومان
پوشین طب کیمیای البرز
حداقل سفارش  250 عدد
6,000 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  250 عدد
6,000 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 - 4,000,000 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1 عدد
40,000 تومان
پوشین طب کیمیای البرز
حداقل سفارش  1000 عدد
1,600 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  1 عدد
50,000 تومان
پوشین طب کیمیای البرز
حداقل سفارش  1 عدد
26,000 تومان
پوشین طب کیمیای البرز
حداقل سفارش  50 عدد
98,000 تومان
پزشکی نیازی
حداقل سفارش  1 عدد
40,000 تومان
پوشین طب کیمیای البرز
حداقل سفارش  1 عدد
35,000 تومان
پوشین طب کیمیای البرز
حداقل سفارش  1 عدد
40,000 تومان
پوشین طب کیمیای البرز
حداقل سفارش  1 عدد
40,000 تومان
پوشین طب کیمیای البرز
حداقل سفارش  250 عدد
4,500 تومان
راهیان سلامت طب البرز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...