ژل ضد عفونی کننده دست رافونه

Disinfectant gel

دسته بندی محصول:  داروی ضدعفونی کننده

قیمت:   28,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
ژل ضد عفونی کننده دست رافونه حجم 300 میل


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تک فرآورده های آریا پژوه سپند
حداقل سفارش  4
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  5
90,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  24
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  24
توقف تولید و فروش
آریان کهن
حداقل سفارش  5
640,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  5
275,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  5
650,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  6
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  12
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  5
520,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  5
1,150,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  5
670,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  5
322,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  5
65,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  12
77,000 تومان
تجهیز طب سپنتا
حداقل سفارش  5
30,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  4
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  12
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  12
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
100,000 تومان
حداقل سفارش  1
200 تومان
حداقل سفارش  1
430,000 تومان
حداقل سفارش  1
485,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,500 تومان
حداقل سفارش  1
230,000 تومان
حداقل سفارش  25
38,000 تومان
حداقل سفارش  6
360,000 تومان
حداقل سفارش  12
35,000 تومان
حداقل سفارش  1
800 تومان
حداقل سفارش  25
38,000 تومان
حداقل سفارش  1
30,000 تومان
حداقل سفارش  25
38,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...