ژئوتکستایل کلندرینگ یا اطو شده

دسته بندی محصول:  سایر محصولات نساجی و چرمی

توقف تولید و فروش

ژئوتکستایل کلندرینگ یا اطو شده calendered geotextile ، ژئوتکستایل کلندری (اتوشده) در عرض های 1 الی 4.20 و گرم های 100 الی 1000 گرمی تولید شرکت سفید بافت خراسان

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1000 متر مربع
800 - 5,000 تومان
زرباف
حداقل سفارش  1000 متر مربع
800 - 5,000 تومان
زرباف
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
مبتکران پاک فن
حداقل سفارش  50 متر مربع
0 تومان
زرباف
حداقل سفارش  1000 متر مربع
توقف تولید و فروش
سپید صنعت
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
جهان بارکد
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی تفلون سازان
حداقل سفارش  100 متر مربع
17,000 - 29,000 تومان
سفید بافت خراسان
حداقل سفارش  1000 متر مربع
توقف تولید و فروش
سفید بافت خراسان
حداقل سفارش  100 متر مربع
760 - 1,340 تومان
سفید بافت خراسان
حداقل سفارش  100 متر مربع
توقف تولید و فروش
سفید بافت خراسان
حداقل سفارش  1000 متر مربع
توقف تولید و فروش
سفید بافت خراسان
حداقل سفارش  1000 متر مربع
توقف تولید و فروش
سفید بافت خراسان
حداقل سفارش  100 متر مربع
3,600 - 5,800 تومان
سفید بافت خراسان
حداقل سفارش  100 متر مربع
1,330 - 2,345 تومان
سفید بافت خراسان
حداقل سفارش  100 متر مربع
850 - 1,450 تومان
سفید بافت خراسان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  100 متر مربع
3,600 - 5,800 تومان
حداقل سفارش  100 متر مربع
850 - 1,450 تومان
حداقل سفارش  100 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 متر مربع
17,000 - 29,000 تومان
حداقل سفارش  1000 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 متر مربع
760 - 1,340 تومان
حداقل سفارش  100 متر مربع
1,330 - 2,345 تومان
حداقل سفارش  1000 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 متر مربع
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...