چیلر صنعتی - تراکمی آبی (کمپرسور اسکرال) R22 water cooled water chiller - reciprocating compressor

دسته بندی محصول:  چیلر صنعتی

توقف تولید و فروش

چیلر صنعتی - تراکمی آبی (کمپرسور اسکرال) R22 water cooled water chiller - reciprocating compressor

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آسا تهویه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نیما تهویه آرا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نیما تهویه آرا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بهمن
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بهمن
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آسا تهویه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بهمن
حداقل سفارش  1
800,000,000 - 5,000,000,000 تومان
آراد انرژی پویا
حداقل سفارش  1
100,000,000 - 5,000,000,000 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بهمن
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نیما تهویه آرا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نیما تهویه آرا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کارا ارتباطات هوشمند آسیا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نیما تهویه آرا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نیما تهویه آرا
حداقل سفارش  1
80,000,000 - 500,000,000 تومان
آراد انرژی پویا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پویش تهویه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پویش تهویه


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...