چیلر تراکمی هوایی (هوا خنک) شرکت پویش تهویه (کمپرسور اسکرو) R22 packaged air cooled water chiller - screw compressor

دسته بندی محصول:  قطعات و تجهیزات سرمایشی، گرمایشی و تهویه مطبوع

توقف تولید و فروش

سازنده چیلر،چیلر هوایی،صنعتی،تاسیسات،تهویه مطبوع،خنک کاری،پکیج،اسپیلیت،کمپرسور،اسکرو،کندانسور هوایی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  3
281,430 - 312,700 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  1
6,300,000 تومان
نسیم پرداز (برنازی)
حداقل سفارش  6
127,200 - 159,000 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  1
1,680,000 تومان
نسیم پرداز (برنازی)
حداقل سفارش  12
41,600 - 52,000 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  6
136,000 - 170,000 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  12
20,000 - 25,000 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کارنو صنعت
حداقل سفارش  10
12,000 - 15,000 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  6
45,600 - 57,000 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  1
2,000,000 تومان
نسیم پرداز (برنازی)
حداقل سفارش  3
182,250 - 202,500 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  1
6,700,000 تومان
نسیم پرداز (برنازی)
حداقل سفارش  3
156,240 - 173,600 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  3
81,450 - 90,500 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  3
234,360 - 260,400 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  1
35,890,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  6
109,000 - 137,000 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  12
16,800 - 21,000 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  6
39,200 - 49,000 تومان
بازرگانی نیک آراد


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کنندهدر حال ارسال اطلاعات...